Postvak in

De lijst met berichten die u hebt ontvangen wordt weergegeven indien u klikt op  Postvak in.

Als u de lijst met berichten wilt weergeven terwijl u een specifiek bericht leest, kunt u een voorbeeldvenster rechts van of onder de lijst gebruiken. Klik op of en sleep ze om de locatie en de grootte van dit paneel te wijzigen.

De lijst met berichten kan op elk van de kolommen worden gesorteerd. Klik op een kolomkop om te sorteren op de inhoud van deze kolom, en klik nogmaals om de sorteervolgorde om te draaien. Een pictogram of naast de kolomtitel geeft de huidige sorteermethode aan. U kunt de standaard sorteermethode selecteren in uw e-mailvoorkeuren, die u kunt vinden in het menu Opties.

U kan een specifiek bericht lezen door erop te klikken: het wordt dan weergegeven op het weergavescherm. Een dubbele klik geeft een volledige pagina weer.

De knop in de rechterbovenhoek opent een menu waarmee u de manier waarop het bericht wordt weergegeven kunt wijzigen, het als tekst- of .eml-bestand kunt downloaden of de volledige koptekst kunt weergeven.

Als een bericht een of meer bijlagen heeft, worden deze in de lijst aangegeven met het symbool . Op de pagina waarop het bericht wordt weergegeven, wordt de lijst met bijlagen weergegeven in de koptekst. Klik op de naam van een bijlage om deze te openen of te downloaden, afhankelijk van het type en van uw browser. De knop opent een menu waarmee u alle bijlagen in één keer kunt downloaden, ze in het bericht kunt weergeven of in uw documenten kunt opslaan.

Een urgent bericht wordt aangegeven door het symbool in de lijst met berichten.

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de status van een bericht weer te geven:

  • voor een nieuw bericht;
  • voor een bericht dat u hebt gelezen;
  • voor een bericht waar u op geantwoor hebt;
  • voor de kopie van een bericht dat u hebt geschreven en verzonden;
  • voor de kopie van een bericht dat u hebt geschreven en verzonden.