Doručená pošta

Zoznam správ, ktoré ste dostali, sa zobrazí po kliknutí na  Doručená pošta.

Ak chcete, aby sa zoznam správ zobrazený počas čítania konkrétnej správy udržal, môžete použiť panel ukážky napravo od alebo pod zoznamom. Kliknite na alebo a ich presunutím upravte umiestnenie a veľkosť tohto panela.

Zoznam správ je možné triediť podľa jednotlivých stĺpcov. Kliknutím na záhlavie stĺpca zoradíte obsah tohto stĺpca a opätovným kliknutím obrátite zoradenie. Ikona alebo vedľa názvu stĺpca označuje aktuálnu metódu triedenia. Predvolený spôsob triedenia môžete zvoliť v predvoľbách pošty, ktoré nájdete v ponuke Možnosti.

Kliknutím na ňu si môžete prečítať konkrétnu správu: zobrazí sa na paneli ukážky. Dvojitým kliknutím sa zobrazí na celú stránku.

Tlačidlo v pravom hornom rohu otvára ponuku, ktorá umožňuje zmeniť spôsob zobrazenia správy, prevziať ju ako textový súbor alebo súbor .eml alebo zobraziť celú hlavičku.

Ak má správa jednu alebo viac príloh, sú v zozname označené symbolom . Na stránke, na ktorej je zobrazená správa, je v hlavičke zobrazený zoznam príloh. Kliknutím na názov prílohy ju otvoríte alebo stiahnete, v závislosti od jej typu a typu prehľadávača. Tlačidlo otvára ponuku, ktorá vám umožňuje stiahnuť všetky prílohy naraz, zobraziť ich v správe alebo uložiť do vašich dokumentov.

Naliehavá správa je v zozname správ označená symbolom .

Na označenie stavu správy sa používajú nasledujúce piktogramy:

  • pre novú správu;
  • za správu, ktorú ste si už prečítali;
  • pre správu, na ktorú ste odpovedali;
  • kópiu správy, ktorú ste napísali, ale neodoslali;
  • kópiu správy, ktorú ste napísali a odoslali.
OznámeniaX