Priečinky

Na zoradenie vašich správ sú k dispozícii vopred definované priečinky. Dostanete sa k nim ľahko v ľavom menu:

  • Odoslané za správy, ktoré ste odoslali:
  • Smeti pre správy, ktoré ste odstránili, ale ktoré zatiaľ neboli odstránené zo systému:
  • Prievan pre správy, ktoré ste napísali, ale neodoslali:
  • Nevyžiadaná pošta za prijaté spamové správy:
  • Informačné vestníky pre informačné vestníky, ktoré ste dostali:
  • Sociálne siete pre oznámenia zo sociálnych sietí, ktoré ste dostali:
  • Registrovať pre registrované správy, ktoré ste odoslali:
  • Elektronické pohľadnice za odoslané elektronické pohľadnice.

Okrem týchto priečinkov môžete vytvárať osobné priečinky a podpriečinky, ku ktorým máte prístup prostredníctvom  Zoznam priečinkov. Môžete si vybrať, ktoré z týchto priečinkov sa zobrazia v ponuke, aby ste k nim mali ľahší prístup.

V ponuke zobrazuje zoznam priečinkov pre každý z nich počet správ alebo nových správ, ktoré obsahuje, podľa vašich preferencií. Názov priečinkov obsahujúcich aspoň jednu neprečítanú správu je zobrazený tučne. Kliknutím na názov priečinka môžete zobraziť zoznam správ, ktoré obsahuje, podobne ako sa zobrazujú e-maily v doručenej pošte.