Prečítať správu

Po výbere správy, ktorú chcete prečítať na paneli ukážky, môžete zobraziť jej hlavičku, prečítať ju na celú stránku (bez zoznamu správ) alebo prečítať v novom okne. Môžete tiež zvoliť zobrazenie panela ukážky pod zoznamom správ alebo napravo od neho.

Tlačidlo v pravom hornom rohu panela ukážky vám umožní správu vytlačiť.

Umožňujú vám to tlačidlá umiestnené nad zoznamom správ:

  • odpovedať odosielateľovi alebo odosielateľovi a všetkým príjemcom;
  • preposlať správu ďalším korešpondentom;
  • odstrániť správu;
  • triediť správu do priečinka;
  • označiť správu ako prečítanú alebo neprečítanú;
  • pridať odosielateľa alebo ďalších príjemcov do svojho adresára;
  • pridať odosielateľa alebo ďalších príjemcov do zoznamu známych odosielateľov (ak chcete odstrániť adresu z tohto zoznamu, vyberte kartu Známi odosielatelia v položke Príjem e-mailov v ponuke Možnosti);
  • pridať odosielateľa alebo ďalších príjemcov do zoznamu blokovaných odosielateľov (ak chcete odstrániť adresu z tohto zoznamu, vyberte kartu Blokovaní odosielatelia v položke Príjem e-mailov v ponuke Možnosti).

Rovnaké tlačidlá sú k dispozícii aj pri čítaní správy na celú stránku.

Ak chcete správy ľahko zoradiť, môžete ich tiež vybrať a zoradiť presunutím myšou smerom k priečinku v ponuke.