Súbory ako odkazy

Mailo tiež umožňuje pridávať súbory ako odkazy namiesto ich odosielania so správou.Príjemcovia dostanú s vašou správou odkaz, ktorý im umožní sťahovať súbory. This link will remain valid for 30 day.

Maximálna veľkosť súborov odoslaných ako odkazy je 500 MB, dokonca aj 1 GB s balíkom Premium.

Výhody:

  • Poštová schránka príjemcov nepreteká.
  • Vaša správa nebude odmietnutá z dôvodu jej veľkosti.
  • Vaša vlastná schránka sa nezapĺňa kvôli vašim odoslaným správam.
OznámeniaX