Registrovaný email

Registrovaný e-mail pridáva k štandardnému e-mailu dve funkcie: bezpečnosť a potvrdenie o prečítaní.

Ak chcete poslať doporučený e-mail, napíšte svoj e-mail ako obvykle. Môžete k nemu pridať heslo.

Keď odošlete správu, táto sa uloží do lokálneho systému. Príjemcom sa odošle iba e-mailové upozornenie s adresou URL na prístup k správe. Keď príjemcovia dostanú e-mailové upozornenie, stačí, keď kliknú na daný odkaz, čím vizualizujú vašu správu.

Ak ste chránili registrovaný e-mail pomocou hesla, bude sa vyžadovať pred zobrazením vašej správy. Toto heslo budete musieť príjemcom oznámiť, napríklad telefonicky.

!Výstraha!Toto heslo NEMUSÍ BYŤ rovnaké ako vaše heslo Mailo!

Registrované e-maily sú uložené v priečinku správ „Registrovať“. Správy sa automaticky aktualizujú o dátum a čas, keď si ich príjemcovia prečítajú. Odstránenie správy z tohto priečinka spôsobí, že bude nedostupná pre vašich korešpondentov.