Applikationslösenord

Med applikationslösenord kan du säkra och kontrollera åtkomst till dina data genom synkronisering. För varje synkronisering som du konfigurerar i en klient eller en app kan du skapa och använda ett specifikt lösenord.

När du behöver ett nytt applikationslösenord, ange i vilken programvara eller app du ska använda det. Om du inte använder ett programlösenord längre eller tror att det kan ha äventyrats, ta bort det för att inaktivera åtkomst till dina data.

Applikationslösenord genereras automatiskt av Mailo och kan varken väljas eller visas igen.

AviseringarX