Lösenord

Du kan ändra lösenordet för ditt Mailo -konto genom att välja Säkerhet i menyn Alternativ.

Ditt lösenord måste väljas noggrant för att säkerställa ditt Mailo - konto. Det rekommenderas särskilt att undvika:

  • för korta lösenord
  • uppenbara siffror eller bokstäver, som 1212 eller abab
  • datum som lätt kan vara kända eller hittade, till exempel ditt födelsedatum
  • lösenord som du använder på andra webbplatser, vilket kan äventyras

Mailo rekommenderar att du använder ett lösenord som är minst 8 tecken långt och kombinerar siffror, versaler och gemener och specialtecken. Ditt lösenord är skiftlägeskänsligt.

Bara du borde veta ditt lösenord och du ska naturligtvis aldrig ge det till någon. Svara i synnerhet aldrig på skräppostmeddelanden som ber dig om ditt lösenord, oavsett anledning.

Det rekommenderas att du byter lösenord regelbundet, och särskilt så snart du misstänker att det kan ha äventyrats.