Registrirana e-pošta

Registrirani e-mail standardnoj e-pošti dodaje dvije značajke: sigurnost i potvrda o čitanju.

Za slanje registrirane e-pošte, napišite svoju e-poštu kao i obično. Možete mu dodati lozinku.

Kada objavite poruku, ova se pohranjuje na lokalnom sustavu. Primateljima se šalje samo obavijest e-poštom, s URL-om za pristup poruci. Kad primatelji prime obavijest e-poštom, moraju samo kliknuti na datu vezu kako bi vizualizirali vašu poruku.

Ako ste registriranu e-poštu zaštitili lozinkom, ona će biti zatražena prije prikazivanja vaše poruke. Ovu ćete lozinku morati priopćiti primateljima, na primjer telefonom.

!Upozorenje!Ova lozinka NE SMIJE BITI ista kao vaša Mailo lozinka!

Registrirani e-mailovi pohranjeni su u mapi s porukama "Registar". Poruke se automatski ažuriraju s datumom i vremenom kada ih primatelji pročitaju. Brisanje poruke iz ove mape učinit će je nedostupnom vašim dopisnicima.