Een bericht lezen

Indien u een bericht hebt geselecteerd om te lezen in afdrukweergave, dan kunt u de hoofding weergeven, dit lezen op een volledige pagina (zonder de lijst berichten) of in een nieuw venster. U kan ook kiezen om het weergavebeeld onder de berichtenlijst of rechts ervan te tonen.

De knop in de rechter bovenhoek van de weergavebalk laat u toe het bericht af te drukken.

Door de knoppen boven de berichtenlijst te gebruiken kunt u:

  • antwoorden aan de afzender of aan de afzender en alle bestemmelingen;
  • het bericht doorsturen naar andere correspondenten;
  • verwijder het bericht;
  • klasseer het bericht in een dossier;
  • het bericht markeren als gelezen of niet gelezen;
  • de afzender of de andere bestemmelingen toevoegen aan uw adressenboek;
  • de afzender of de andere bestemmelingen toevoegen aan de lijst van de gekende afzenders (indien u een adres van deze lijst wil verwijderen, kies dan de optie Gekende zenders in het element E-mails ontvangen van het menu Opties);
  • de afzender of de andere bestemmelingen toevoegen aan de lijst van de geblokkeerde afzenders (indien u een adres van deze lijst wil verwijderen, kies dan de optie Geblokkeerde zenders in het element E-mails ontvangen van het menu Opties).

Dezelfde knoppen zijn aanwezig indien u een bericht leest op een volledige pagina.

Om uw berichten vlot te klasseren kunt u ze ook selecteren en klasseren via drag en drop naar een map in het menu.

MeldingenX