Registrerad e-post

Det registrerade e-postmeddelandet lägger till två funktioner i standard-e-postmeddelandet: säkerhet och läskvitto.

För att skicka ett registrerat e-postmeddelande, skriv ditt e-postmeddelande som vanligt. Du kan lägga till ett lösenord till den.

När du postar meddelandet lagras detta på det lokala systemet. Endast ett e-postmeddelande skickas till mottagarna, med en URL för att komma åt meddelandet. När mottagarna får e-postmeddelandet behöver de bara klicka på den givna länken för att visualisera ditt meddelande.

Om du skyddade det registrerade e-postmeddelandet med ett lösenord kommer det att begäras innan ditt meddelande visas. Du måste meddela detta lösenord till mottagarna, till exempel via telefon.

!Varning!Det här lösenordet FÅR INTE vara detsamma som ditt Mailo lösenord!

Registrerade e-postmeddelanden lagras i meddelandemappen "Registrera". Meddelanden uppdateras automatiskt med datum och tid då mottagarna läser dem. Om du tar bort ett meddelande från den här mappen kommer det inte att nås för dina korrespondenter.