Registrirana e-pošta

Registrirano e-poštno sporočilo standardnemu e-poštnemu sporočilu doda dve funkciji: varnost in potrdilo o branju.

Če želite poslati priporočeno e-pošto, napišite svojo e-pošto kot običajno. Dodate mu lahko geslo.

Ko objavite sporočilo, se to shrani v lokalni sistem. Prejemnikom se pošlje le e-poštno obvestilo z URL-jem za dostop do sporočila. Ko prejemniki prejmejo e-poštno obvestilo, morajo le klikniti določeno povezavo, da si vizualizirajo vaše sporočilo.

Če ste registrirano e-pošto zaščitili z geslom, bo zahtevano, preden se prikaže vaše sporočilo. To geslo boste morali sporočiti prejemnikom, na primer po telefonu.

!Opozorilo!To geslo NE SME BITI enako kot vaše Mailo geslo!

Registrirana e-poštna sporočila so shranjena v mapi s sporočili "Register". Sporočila se samodejno posodobijo z datumom in uro, ko jih prebere prejemnik. Če izbrišete sporočilo iz te mape, bo dopisnikom nedosegljivo.